Vi erbjuder äldremottagning på Vårdhuset Malmö City. Den är till för dig som är 75 år och äldre. Vi erbjuder alla hembesök där vi lär känna dig och ditt vårdbehov. Vi hjälper dig hitta rätt vård och behandling.

När du behöver komma i komntakt med oss svarar vi direkt i telefon. Vi ger dig stöd och råd i hälsofrågor och vi kan boka in hembesök. I vårt äldreteam ingår sjuksköterska, läkare, sjukgymnast och dietist.

Ansvarig distriktssjuksköterska Jasmine Malmgren.

 

Tillbaka till Information & Utbud