Här träffar du astmasköterskan Susanne Olsson.

Be din läkare om remiss eller ring tidbokningen (040-60 86 000) för att komma i kontakt med astma sköterskan.

  • På mottagningen testar vi din lungfunktion med PEF-mätning och spirometriundersökning.
  • Du får information och utbildning om astma/KOL, dina mediciner och hur du skall ta dessa
  • Ditt behandlingsresultat följs  upp i samband med behandlande läkare
  • Du får även stöd, råd och hjälp i samband med rökavvänjning
  • Rådgivning vid allergi
  • Samarbete med sjukgymnast och arbetsterapeut

 
Astma

Slut Röka Linjen

Astma och Allergiförbundet
 

Tillbaka till Information & Utbud