Med anledning av Coronavirus, Covid -19 har Vårdhuset beslutat att ingen öppen mottagning och drop in. Vi har inte heller någon gruppverksamhet på sjukgymnastiken. Vi hoppas att ni har överseende med detta för att minska risken för smittspridning i samhället. Besök inte Vårdcentralen om man har vistats i ett enligt Folkmyndigheten endemiskt land och uppvisar symtom som feber, hosta eller andningsbesvär så ber vi er i första hand kontakta 1177 för rådgivning. Kontakt med mottagningen ska initialt ske via distans, telefon och inte VIA OANNONSERAT BESÖK. Detta för minska eventuell smittspridning. Har du frågor kring Covid -19 kan man ringa till 11313. Telefonrådgivning/tidbokning Vårdhuset 040-6086000 kl. 08.00-17.00.

Region Skåne följer kontinuerligt den information som kommer från Folkhälsomyndigheten, som i sin tur informeras av World Health Organization (WHO). Det finns riktlinjer för hur du tas omhand när det finns misstanke om att du kan ha blivit smittad. Riktlinjerna baseras på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Har du inte några symtom, men har andra frågor om covid-19? Då kan du läsa mer och få svar på vanliga frågor på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Information in English

You can find information in English and frequently asked questions about covid-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website.