Distriktssköterskemottagning och sjuksköterskebesök

Ring och boka tid: 040-60 86 000 eller kom förbi för att få en medicinsk bedömning av sjuksköterska.

Väntetider är varierande och vi tar hand om dig så fort vi kan.

Anmäl dig i reception och sitt sedan ner i vårt fina väntrum.

Vi som arbetar här är: Frida, Lina, Susanne, Monica, Leslie och Mirela.

Här kan vi hjälpa dig med

  • Omläggning av sår
  • Bedömning av hudproblem
  • Suturtagning
  • Injektioner och vaccinationer
  • Blodtryckskontroller
  • Katetervård
  • Livsstilsråd
  • Öronbesvär, så som vaxpropp
  • Skötsel av subkutan venport eller PICC-linekateter

Egenvård
Ibland kan du får råd om egenvård när du ringer till oss. Många sjukdomar kureras med fördel i hemmet. Följer du råden lindras ofta sjukdomen.

1177.se
På www.1177.se/skane hittar du tips om egenvårdsråd som till exempel hur du själv tar hand om feber, förkylning m m.

Influensa – vad du kan göra själv
Lyssna på kroppen och ansträng dig inte för mycket.

 

Tillbaka till Information & Utbud