Laboratoriet

Öppetider för provtagning: Måndag-Torsdag kl. 08.00-11.00

Vi utför bl a blodprovstagning tar EKG samt assisterar läkarna på mottagningen.

Viktigt inför provtagningen
För provtagning krävs ordination av våra familjeläkare, var uppmärksam på de provtagningsanvisningar du eventuellt har fått.
Du bör sitta och vila 15 minuter innan provtagningen eftersom kroppsläget påverkar halten av ett flertal komponenter i blodet.
Kroppsansträngning bör undvikas före provtagningen då detta påverkar vissa blodprover.

Prov för läkemedelsanalys
Prov tages på morgonen före nästa dos om inget annat anges (detta gäller även sköldkörtelprov vid T. Levaxinbehandling).

För dig som skall ta fasteprover
Du skall inte äta efter klockan 22.00 kvällen före provtagning.
Enbart lite vatten får drickas. Eventuella mediciner tas som vanligt.

Säkerhet
Det mest grundläggande för provens riktighet är att ingen förväxling sker.
Därför frågar vi efter ditt namn och personnummer.

Svar efter laboratorieprover
När vi får in dina provsvar så signerar alltid din familjeläkare dem i din journal.
– Bedömer din läkare att alla prover är normala så hör vi inte av oss till dig.
– Bedömer din läkare att resultatet innebär behov av vidare utredning eller justering av dina mediciner så hör din familjeläkare av sig per brev eller telefon.
– Önskar du provsvar oavsett reslutat så tala med din familjeläkare vid besöket eller boka en telefontid.

Beställ kostnadsfritt klamydiatest via nätet.

 

Tillbaka till Information & Utbud