Vi finns till för din skull

…och vi lovar ett gott bemötande och att det är lätt att få hjälp av oss. Men sjukvård är så mycket mer än bemötande och att beställa tid. Vi har som ständig ambition att ge den bästa möjliga vården till dig! Alla vårdgivare är inte likadana även om många kanske tänker ”läkare som läkare” eller ”vårdcentral som vårdcentral”. Vi tror att det finns skillnader i kvalitet och för att vi skall veta om vi lyckas i vår ambition så gör vi ett flertal saker som vi gärna berättar för våra kunder och patienter.

Vi mäter våra resultat, vi involverar dig som patient och kund och vi jämför oss med andra.

Vi mäter våra resultat:

För att veta om man lyckas eller inte så är det av stor vikt att mäta och utvärdera. Vi följer vårdprogrammen för olika sjukdomar men det är ändå väldigt viktigt för oss att det vi gör verkligen resulterar i en medicinsk förbättring. Vi vill ju inte att en insats skall vara verkningslös utan ge ett gott resultat. Man kan jämföra med en friidrottare som hoppar längd. Om man inte mäter vet man ju inte om nästa hopp blev kortare eller längre.

Vi involverar dig:

För att nå goda resultat, oavsett utgångsläget, så tror vi inte att det går att lyckas utan att patienten och kunden är i delaktig. Hos oss arbetar vi varje dag för att verkligen sätta dig i centrum. Det gör vi genom att involvera dig i din hälsa eller din sjukdom.

Vi jämför oss med andra

Vi mäter och utvärderar hur vi lyckas med våra insatser. På så sätt ser vi om vi når våra uppsatta mål. Men det räcker inte för oss, vi vill också se om andra har utvecklat något som vi inte har och därigenom har bättre resultat. Genom att jämföra oss med andra får vi också ett öppet klimat i vår arbetsgrupp där det är okej att visa på framgångar och på bakslag. Genom att delta i öppna jämförelser så är vi med och skapar en bättre sjukvård för alla, samtidigt som vi har möjlighet att lära av andra.

För oss är ett gott bemötande och möjligheten att boka en tid då det passar självklarheter. Medicinsk kvalitet är något vi ständigt utvecklar och de resultat vi uppnår vill vi hela tiden förbättra. Vi involverar inte dig som kund eller patient för att göra det lätt för oss, tvärtom, vi gör det för att det finns inget bättre sätt att uppnå goda resultat än att göra det tillsammans. Hur bra är vi på Vårdhuset? Det kan alla se i de öppna jämförelser vi publicerar för alla att se. Med det sagt vill vi också understryka att alla patientdata är helt konfidentiella och har du frågor om IT säkerhet eller andra funderingar kring statistik med mer så tveka inte att kontakta oss.